urban architectural design studio

humbble gaat op de kortst mogelijke termijn, 
én met het grootst mogelijke draagvlak,
met een ontwerp naar het punt van omgevingsvergunningsaanvraag. 

We doen dit voor (grote) aannemers, ontwikkelaars, steden&gemeenten en grond- en gebouweigenaars.

Als humbble ingeschakeld wordt als urban architectural design studio combineren we de focus op het proces met het uitwerken van een ontwerp. Eindproducten zijn onder meer ontwikkelingsvisies, masterplannen, inrichtingsplannen, maar ook volwaardig uitgewerkt architectuurprojecten waarbij we ons beperken tot de rol van architect-concept. In de uitvoering wordt steeds samengewerkt met een architect-uitvoering. 


Ontwikkelingsvisies 


Als strategische ontwerpstudio gaan we een stap verder door de rol als omgevingsregisseur aan te vullen met in-house ontwerpend onderzoek & architectuur. We focussen op het ontsluiten & opleveren van gedragen ontwikkelingsvisies voor vastgoed en stedelijke sites in verval, crisis en/of grote onzekerheid. De doorbraak waarop humbble focust is ‘the way out’. In-house ontwerpend onderzoek wordt ingezet als tool om inzichten te genereren, terwijl stevige procesregie ankerpunten zoekt bij de opdrachtgever, lokale administraties, het politieke niveau, de buurt, etc. De doorbraak die humbble nastreeft zit in het opleveren van een gedragen visie, masterplan, inrichtingsplan, programma van eisen, … die navolgende stappen ifv valorisatie mogelijk maken. Het doelgericht inzetten van investeringsmiddelen is de energie die deze studio drijft. 

Er wordt gebouwd aan een robuust maar veerkrachtig kader waarop een architectuuropdracht zich kan enten. humbble coördineert in deze studies vaak een ruimer team dat aangevuld wordt met juristen, experten financiële haalbaarheid, externe architecten of landschapsarchitecten, etc. In sommige gevallen mondt dit uit in het opmaken van een projectdefinitie en/of programma van eisen.


meer info

Architectuur


Als architect-concept werken we in specifieke gevallen de eigen ontwikkelingsvisies verder uit. Deze opdrachten groeperen zich onder de noemer ‘civic architecture’.

De projecten kenmerken zich door de absolute wil om bij te dragen aan de stad van morgen. De projecten groeperen zich onder de noemer ‘civic architecture’. Programma, typologisch onderzoek en stedelijke interactie zijn de snaren die bespeeld worden, samen met architectuurtaal, materialiteit en tijdelijkheid. Door te focussen op het behalen van doelstellingen werken we met alle partijen, die vaak tegengestelde belangen hebben, samen naar een gedragen project. 


 meer info

Using Format