AVDC

Wim Vandendriessche

WATT Factory, Gent.
+32 499 28 65 81
wim@humbble.eu

Annelien Vandecasteele

architect

WATT Factory, Gent.
+32 477 45 57 47
annelien@humbble.eu


Bio

Wim Vandendriessche is architect van opleiding met 10jaar ervaring in het opnemen van diverse rollen aan de bedenker- en makerzijdevan projecten.  In deze periode heeft hijleren werken met complexe teams, organisaties en projecten. Hij heeft zichsteevast gefocust op het, nederig doch beslist, verbinden van de krachten diein dergelijke samenwerkingen spelen. Zijn doel is het mogelijk maken vanprojecten, het verbinden van de stakeholders die erbij horen en het realiserenvan een robuust maar veerkrachtig kader. Een aantal van de projecten waar hijintensief aan gewerkt heeft zijn onder meer de ontwikkeling van de NieuweDokken in Gent en de reconversie van het Sint-Jozef-Seminarie met aanhorendeontwikkeling van zorgvastgoed in Sint-Katelijne-Waver (als projectmanager voor StéphaneBeel architecten).Als bestuurder van humbble werkt hij op vandaag intensief aan de ontwikkeling vanhet dorpscentrum in Maleizen, Overijse; de ontwikkeling van eenVISTA-hoogbouwproject in Knokke en heeft hij meegewerkt aan de cultureleproductie van de archiweek in Brussel.


Ervaring

.

2019 - ...

.

founder humbble

humbble is een urban&architectural strategyconsultancy die doorbraken in stadsontwikkelingsprojecten najaagt.Als strategy consultant focussen we op het ontsluiten & opleveren van gedragen ontwikkelingsvisies voor vastgoed en stedelijke sites in verval, crisis en/of grote onzekerheid. De doorbraak waarop humbble focust is ‘the way out’. Ontwerpend onderzoek wordt ingezet als tool om inzichten te genereren, terwijl stevige procesregie ankerpunten zoekt bij de opdrachtgever, lokale administraties, het politieke niveau, de buurt, etcAls architect-concept werken we in specifieke gevallende eigen ontwikkelingsvisies verder uit. Deze opdrachten groeperen zich onderde noemer ‘civic architecture’.

.

×        ‘Stedelijke Passtukken, Gent.i.o.v. wooncoop cvba.(2021 - …)

Opmaak van een ontwikkelingskader en beleidsinstrument ifv het waarde-gedreven valoriseren van ‘stedelijke passtukken’ in de Gentse ruimte. Hierbij wordt enerzijds een traject gelopen met de stedelijke diensten om de urgentie voor dit kader inzichtelijk te maken. Andefrzijds worden concrete cases op vlak van procesregie en juridische inpasbaarheid begeleid om de implementatie van het kader te stuwen.

×        ‘Stedelijke Passtukken, Gent.i.o.v. wooncoop cvba.(2021 - …)

Opmaak van een ontwikkelingskader en beleidsinstrument ifv het waarde-gedreven valoriseren van ‘stedelijke passtukken’ in de Gentse ruimte. Hierbij wordt enerzijds een traject gelopen met de stedelijke diensten om de urgentie voor dit kader inzichtelijk te maken. Andefrzijds worden concrete cases op vlak van procesregie en juridische inpasbaarheid begeleid om de implementatie van het kader te stuwen.

2014 - 2019 

business development bij Stéphane BeelArchitects (www.stéphanebeel.com)

Indeze rol leidde ik binnen het kantoor de kandidaatstellingsfases van nieuwedossiers. Dit betekende het actief screenen van mogelijkheden, presenteren aanzaakvoerder/office manager, teams samenstellen, visienota’s schrijven, etc.

Aanvullendop dit takenpakket ging ik actief op zoek naar interessante partners waarbij wehet kantoor of relevante raakvlakken presenteren aan opdrachtgevers ifv hetcreëren van een breder draagvlak

2014 - 2019 

.

Project-architect bijStéphane Beel Architects (www.stéphanebeel.com

Alsprojectarchitect stond ik in deze rol in direct contact met opdrachtgevers,studiebureaus, overheid, collega’s en zaakvoerder (Stéphane Beel) in projectenvan verschillende schaalgrootte en fase. Ik noem er enkele: 

×       Stedenbouwkundig project ‘Wonen aande Schipperskaai’, nieuwe stadswijk +- 400 woningen (51.500m²), Nieuwe Dokken, Gent

i.o.v. VanhaerentsDevelopment, Van Roey Vastgoed, Re-Vive.
i.s.m. Blaf architecten, Maat ontwerpers, Denc!-studio, Onix (NL)
Wedstrijdontwerp, inrichtingsplan,verkavelingsaanvragen (2012-heden)


×       ‘Tour & Taxis – Zone M’,stedenbouwkundig plan en architectuur 93.000m²binnen project Tour & Taxis, Brussel

i.o.v.Extensa
i.s.m.360 architecten, Nicolas Firket Architects en uAps.
Wedstrijdontwerp(2015) (3° plaats)


×       ‘PPS Kapellen-Centrum’,stedenbouwkundig plan en architectuur (administratief centrum, dienstencentrum,feestzaal, gemengd residentieel programma – 32.000m²) op 3 centrumlocaties in Kapellen

i.o.v.Vanhout Projects – Vooruitzicht - Gands
i.s.m.Architect Jef Van Oevelen – DP architecten – BUUR
Wedstrijdontwerp(2015-2017) (2° plaats)

×       ‘ZNA W1’,  woontoren (80m) binnen stedenbouwkundiginrichtingsplan ‘Ziekenhuisnetwerk Antwerpen’ (arch. Robbrecht&Daem)  - 12.500m²- 137 eenheden

i.o.v.Immpact
Wedstrijdontwerp(2015-2016) (2° plaats)


×       ’S-Gebouw’,residentiële ontwikkeling op commerciële plint binnen masterplan‘Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters’ – 12.500m²

i.o.v.Gands
i.s.m. denc!-studio
Wedstrijdontwerp (2016) (2e plaats)


×       ‘Mariaschool’,omvormen van industrieel pand naar schoolgebouw - Tervuren– 2.500m²

i.o.v.Mariaschool tervuren
i.s.m. mouton,ingenium, daidalos
Wedstrijdontwerp, schetsontwerp (2018- heden) (1° plaats)


×       Stedenbouwkundige studie ‘Spijker enSchardauw’
Wedstrijdontwerp, stedenbouwkundige studie (2018- heden) (1° plaats) - vervangingsbouw 160 sociale woningen te Kuurne – 16.500m²

i.o.v. SHM Eigen gift, Eigen Hulp
i.s.m. landschaap


×       ‘Van Borgerstein naar Borgerwijk’
Wedstrijdontwerp, verkavelingsaanvraag, omgevingsvergunning zorgvastgoed,  (2016- heden) (1° plaats) reconversie Sint-Jozef-SeminarieSint-Katelijne-Waver (30.000m²)en ontwikkeling van zorgvastgoed (Assistentiewoningen, ouderenzorg,gehandicaptenzorg, hoofdgebouw borgerstein vzw – 30.000m²) en woonerf (15 kavels)

i.o.v. Vanhout Projects, Cores Development, Group Monument
i.s.m. ar-te|archipelago en Ontwerpbureau Pauwels


2013 - 2014 

jr. project-architect bijStéphane Beel Architects (www.stéphanebeel.com

Rechterhand van eenprojectarchitect bij de wedstrijdfase van het stedelijk ontwikkelingsproject'Wonen aan de Schipperskaai' binnen een masterplan van OMA ‘de Oude Dokken’ teGent. Deze wedstrijd werd samen 4 architectenbureaus (blaf architecten, denc-studio,maat-ontwerpers en onix (NL)) en een landschapsarchitect iov eenontwikkelaarsconsortium (Vanhaerents, Van Roey & Re-vive) ontwikkeld.
(1° prijs)

2012 - 2013


architect bij Stéphane Beel Architects (www.stéphanebeel.com)

Als medewerkendarchitect in team betrokken bij de werfopvolging van de DBFM gevangenis vanBeveren en de opmaak van een masterplan en ontwerp van een stedelijk bouwblokin de Brusselse kanaalzone iov Vooruitzicht & AG Real Estate

2011 


medewerker van Gideon Boie (www.bavo.biz) inhet project Prison Gear (www.prisongear.be

Het opzetten van eenkennisplatform omtrent humane gevangenisarchitectuur om de overheid testimuleren betere en radicalere bestekken te schrijven, stakeholders op dehoogte te brengen van best practices en kritiek te leveren op de huidigearchitectuurproductie.

2010 - 2011 


stedenbouwkundig ontwerper BUUR (www.buur.be)

Mijn rol bestondenerzijds in het ondersteunen van projectmanagers bij stedenbouwkundigevoorstellen zoals de valorisatie van de Stationsomgeving van Geraardsbergen, deregeneratie van een stedelijk bouwblok in Leuven, een wedstrijd voor deontwarring van een moeilijke verkeersknoop rond station Gent-Dampoort, etc. 

Anderzijds heb ik een'spiegeltraject' opgezet waarmee ik BUUR (cvba met veel partners) kon uitdagenom stedenbouw niet enkel te ontwikkelen als framework voor minimalekwaliteitsgarantie, maar verder te willen gaan, met meer en sterkere conceptenen ondernemingszin. 


Opleiding


2011 - 2013
architectuurstage bij Stéphane Beel Architecten

2008 - 2010
master in de architectuur, optie: explorative Architectural Design (eAD) aan de hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas, Campus Gent
behaald met grote onderscheiding | grootste onderscheiding en felicitaties van de jury voor ontwerpthesis //  laureaat van het afstudeerjaar


2008
werkervaring als student noA.architecten, Brussel

2004-2008
bachelor in de architectuur aan de hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas, campus Gent
behaald met onderscheiding

1998- 2004                                
hoger secundair onderwijs: Moderne Talen - Wiskunde (6h), Sint-Bernarduscollege, Oudenaarde


References available upon request.

Using Format