omgevingsregisseur

De rol ‘omgevingsregisseur’ bestaat omdat het ontwikkelen van ruimte steeds complexer wordt. Er is nood aan een overkoepelende partij/profiel die initiatieven, van het bepalen van de reikwijdte van het initiële ontwerpvraagstuk tot het effectief aanvragen van een omgevingsvergunning, regisseert - indien nodig tot voorbij de beroepsprocedures. humbble knoopt hier het ruimtelijk & programmatorisch denken op strategisch niveau aan vast. Door het begeleiden van dit traject boeken we concrete resultaten en wordt een ontwikkelingstraject geobjectiveerd.

Een greep uit onze taken, verantwoordelijkheden en kwaliteiten:

 • Meer dan tien jaar ervaring in het uitwerken en ruimtelijk uitonderhandelen van stadsontwikkelingsprojecten, als procesregisseur en als architect, maar ook als business developer en ondernemer.
 • We zijn empatische luisteraars. We luisteren goed naar stakeholders en weten verbindende lijnen te trekken.
 • We krijgen van nature teams in beweging, kunnen goed organiseren en mensen aansturen vanuit een natuurlijk en empathisch leiderschap;
 • We houden ervan om workshops in elkaar te steken en te modereren, infovergaderingen inhoudelijk voor te bereiden, presentaties te geven en allianties te vormen.
 • We staan graag in het veld, met de ‘voeten in de modder’, maar bekijken elk project op een strategisch niveau. We destilleren recurrente problemen rond vergunningverlening en zoeken actief naar gestructureerde oplossingen die naar de organisatie kunnen teruggebracht worden om zo de proceswerking te verbeteren.


 • We zijn echte teamplayers en geloven dat transversale samenwerking leidt tot grotere inzichten en betere projecten. We willen binnen bedrijven een brug slaan tussen de praktijk en de business strategy; binnen overheden de brug tussen beleid en administratie.
 • We hebben een sterk analytisch vermogen, dringen snel door tot de kern van een grote hoeveelheid informatie en zien van nature de context van relevante details;

 • We houden van schrijven en zijn er ook goed in. We beschikken over zeer goede schrijf- en spreekvaardigheden in het Nederlands;

Ervaring?

 • Scenario-onderzoek & financiële haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de site ‘Filature Nouvelle d’Orléans’ te Gent
  team: humbble (procesregie), Sabine Okkerse (Erfgoed), Dhooge & Meganck (Ontwerpend onderzoek), Plant en Houtgoed (landschap), Propolis (financiële haalbaarheid).
  iov: sogent / Stad Gent
  status: uitgevoerd
 • Herbestemmingsstudie Rommelaere-Instituut te Gent
  team: humbble (procesregie), Sabine Okkerse (Erfgoed), Dhooge & Meganck (Ontwerpend onderzoek), DENC-studio (duurzaamheid), IDEA consult (financiële haalbaarheid)
  iov: Universiteit Gent
  status: in uitvoering • Projectdefinitie en Programma van Eisen voor Nieuwbouw Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang op de site Domino te Gent
  team: humbble (procesregie), Dhooge & Meganck (Ontwerpend onderzoek)
  iov: Stad Gent
  status: uitgevoerd

 • Projectdefinitie, Programma van Eisen en procesbegeleiding DB-wedstrijd Nieuw Stadion Club Brugge
  iov: Stad Advisers
  status: uitgevoerd
 • Ontwerppoel Complexe Stadsontwikkelingsprojecten. Deelstudie 1: Masterplan Marseillestraat, Gent 
  team: humbble (procesregie), Dhooge & Meganck (Ontwerpend onderzoek), DENC studio (Ontwerpend onderzoek + duurzaamheid) - samen “DISCO”; Kollektif (landschap); Scelta (Mobiliteit), Lukaboom (ETT)
  iov: Stad Gent
  status: in uitvoering
 • Ontwerppoel Complexe Stadsontwikkelingsprojecten. Deelstudie 2: Masterplan Gentbrugge
  team: humbble (procesregie), Dhooge & Meganck (Ontwerpend onderzoek), DENC studio (Ontwerpend onderzoek + duurzaamheid) - samen “DISCO”; Kollektif (landschap); Scelta (Mobiliteit), Lukaboom (ETT)
  iov: Stad Gent
  status: in uitvoering
Using Format