omgevingsregisseur & tenderstrateeg

humbble gaat op de kortst mogelijke termijn, 
én met het grootst mogelijke draagvlak,
met een ontwerp naar het punt van omgevingsvergunningsaanvraag. 

We doen dit voor (grote) aannemers, ontwikkelaars, steden&gemeenten, ontwerpconsortia en grond- en gebouweigenaars.

Als we ingeschakeld worden als omgevingsregisseur &/of tenderstrateeg nemen we geen ontwerpende rol op om onze neutrale rol volop te kunnen uitspelen.


Omgevingsregisseur


Als omgevingsregisseur werkt humbble aan het mogelijk maken van stadsontwikkelingsprojecten. We bewaken het kritische pad om een ontwerp op de kortst mogelijke termijn én met het grootst mogelijke draagvlak naar het punt van aanvraag te brengen. Als omgevingsregisseur zitten we er best van in het begin bij: in dialoog met de opdrachtgever maken we een programma van eisen op, begeleiden we ontwerpteams door middel van het organiseren van workshops/overlegmomenten/charettes, voeren we communicatie over de te behalen doelstellingen, organiseren we inspraakmomenten, creëren we draagvlak, vragen we (pre)adviezen en deelstudies op, bundelen we input en sturen we - wanneer nodig - het proces bij. 

Als omgevingsregisseur stuurt humbble op proces &strategie, niet op uitwerking van één van de (deel)studies. Het juridische luik mag hierin niet vergeten worden, eerder integendeel: het bepaalt het kader waarbinnen het ontwerp kan bestaan. 

humbble gelooft dat door het coördineren van dit traject de kans op het verkrijgen van een uitvoerbare vergunning drastisch vergroot wordt en dat de hieraan gekoppelde timing objectiever kan worden meegenomen in de investeringsplanning. 

humbble communiceert formeel aan de hand van verslagen en rapporten en kent voor iedere partij waarde en engagement toe aan de ingenomen standpunten.

meer info & referenties

Tenderstrateeg


Als tenderstrateeg werkt humbble voor grote aannemers en ontwikkelaars die in DB/DBFM/PPS-procedures innovatief uit de hoek moeten komen om opdrachten binnen te halen. Vanuit een jarenlange ervaring met deze procedures is humbble de kracht meester om brede teams zorgvuldig te sturen, kritisch te bevragen en de compliance met de opdrachtdocumenten te beheren. humbble installeert in deze procedures een ecosysteem waarbij ‘het ontwerp’ het resultaat is van een gemeenschappelijke inspanning. humbble neemt de verantwoordelijkheid over het regisseren van de ‘bieding’ waarbij vele partijen in stelling moeten worden gebracht, willen we de opdracht daadwerkelijk binnenhalen.

Tenderstrategie kan volgens humbble niet los gezien worden van omgevingsregie. Zelfs in een ‘bevroren’ wedstrijdsituatie moeten linken gezocht worden met de vergunningverlenende overheid, de buurt en andere stakeholders om kansen en risico’s in te schatten. 

Eens de wedstrijd is binnengehaald vervelt de rol van humbble als tenderstrateeg in veel gevallen in die van omgevingsregisseur. De doelstelling blijft immers dezelfde: het ontwerp zo snel als mogelijk naar het punt van aanvraag brengen met het grootst mogelijke draagvlak.


⟶ meer info & referenties

Samenwerken?

humbble zoekt als omgevingsregisseur of tenderstrateeg structurele samenwerkingsverbanden, zowel freelance als ad interim.

Using Format