reflecties

Strategy Studio


Als strategische ontwerpstudio gaan we eenstap verder door te focussen op het ontsluiten & opleveren van gedragenontwikkelingsvisies voor vastgoed en stedelijke sites in verval, crisis en/ofgrote onzekerheid. De doorbraak waarop humbble focust is ‘the way out’. In-houseontwerpend onderzoek wordt ingezet als tool om inzichten te genereren, terwijlstevige procesregie ankerpunten zoekt bij de opdrachtgever, lokaleadministraties, het politieke niveau, de buurt, etc. De doorbraak die humbblenastreeft zit in het opleveren van een gedragen visie, masterplan, inrichtingsplan,programma van eisen, … die navolgende stappen ifv valorisatie mogelijk maken.Het doelgericht inzetten van investeringsmiddelen is de energie die deze studiodrijft.

1. Het uitwerken van haalbaarheidsonderzoeken, potentiescans en ontwikkelingsvisies voor vastgoed en stedelijke sites.

Humbble werkt in naam van opdrachtgevers, lokale besturen of gebouweigenaars studies uit die inzicht geven in de potenties van een grond- of gebouwpositie. Er is vaak sprake van grote onzekerheid, verval of crisis alvorens deze projecten van een doorstart kunnen worden voorzien. De doorbraak waarop humbble focust is ‘the way out’. Ontwerpend onderzoek wordt ingezet als tool om inzichten te genereren, terwijl stevige procesregie ankerpunten zoekt bij de opdrachtgever, lokale administraties, het politieke niveau, de buurt, etc. Er wordt gebouwd aan een robuust maar veerkrachtig kader waarop een architectuuropdracht zich kan enten. humbble coördineert in deze studies vaak een ruimer team dat aangevuld wordt met juristen, experten financiële haalbaarheid, externe architecten of landschapsarchitecten, etc. In sommige gevallen mondt dit uit in het opmaken van een projectdefinitie en/of programma van eisen.

> MEER INFO

2.  Het winnen van DB/DBFM/PPS-procedures,

humbble werkt als tenderstrateeg voor grote aannemers die als opdrachtnemer innovatief uit de hoek moeten komen om de opdracht binnen te halen. Vanuit een jarenlange ervaring met deze procedures is humbble de kracht meester om brede teams zorgvuldig aan te sturen, kritisch te bevragen en de compliance met de opdrachtdocumenten te beheren. Humbble installeert in deze procedures een ecosysteem waarbij ‘het ontwerp’ het resultaat is van een gemeenschappelijke inspanning. Humbble neemt de verantwoordelijkheid over het regisseren van de ‘bieding’ waarbij vele partijen in stelling moeten worden gebracht, willen we de opdracht daadwerkelijk binnenhalen.

> MEER INFO

3. Het (navolgend) begeleiden van ontwerpen naar vergunning dmv omgevingsbemiddeling.

humbble werkt na gunning of de strategische fase als omgevingsbemiddelaar waarbij het volledige team (architecten, studiebureaus, juristen, …) aangestuurd wordt in tandem met de bid-manager/uitvoeringsmanager die de uitvoeringsmodaliteiten bewaakt of de projectontwikkelaar die marktconformiteit blijvend stuurt. Als omgevingsbemiddelaar bewaken we het kritische pad om het ontwerp op de kortst mogelijke manier én met het grootste draagvlak naar het punt van aanvraag te brengen. Dat is de doorbraak die we nastreven.

> MEER INFO

In sommige gevallen kaderen bovenstaande opdrachten in een ruimere doelstelling om de business strategy van de organisatie positief te beïnvloeden, te vormen of te sturen.


Contact

We are currently available for bookings. Get in touch with us to find out more.

CONTACT US

Using Format