Foundation.

Humbble wordt geleid door architect Wim Vandendriessche. Met meer dan 10 jaar relevante ervaring in stadsontwikkeling als architect en procesregisseur is hij in staat complexe projecten te overzien, stakeholders te verbinden en resultaten te behalen.

humbble ontleent haar bestaansrecht aan een aantal inzichten:

1)   Het proces om ruimte te ontwikkelen is complexer geworden; het is een tendens die niet gekeerd zal worden, eerder integendeel. Humbble beseft dat om projecten te realiseren de focus op het proces essentieel is. Uiteraard is de architectuurproductie van belang, ze kan alleen niet (langer) voorop in het ontwikkelingsproces geplaatst worden om navolgend het proces te bepalen. Humbble is in eerste instantie een procesregisseur die een traject uitstippelt met haar opdrachtgever, én daarin ontwerpend onderzoek met al haar verschijningsvormen een gepaste plaats geeft.

2)   Ruimte ontwikkelen is duur geworden, iets wat rechtstreeks in verband te brengen is met de kostprijs van geld. Het betekent dat de doorlooptijd om te ontwikkelen onder zeer hoge druk staat. Er is geen tijd voor talmen of foute inschattingen. De focus op het bepalen van een helder en doelmatig proces is andermaal essentieel. Procesregie speelt hierin een belangrijke rol.

3)   De rol van de architect staat onder druk. Op het strijdtoneel ‘Synthese’ oppert hij/zij enerzijds als enige een brede blik te hebben op het ontwerp- en bouwproces. Anderzijds kreunt hij/zij onder de vele (extra) verantwoordelijkheden die er de afgelopen tijd bijgekomen is. Algemene verontwaardiging over het gebrek aan middelen om al deze taken op te nemen is algemeen geldend in de sector. Humbble gelooft dat deze verontwaardiging weinig zoden aan de dijk brengt. De architectuursector is eerder gebaat bij verregaande specialisatie en moet verder durven kijken dan ‘het binnenhalen van projecten’ om impact uit te oefenen op de gebouwde omgeving. Projecten moeten partnerships worden, waarbij doelstellingen worden nagejaagd. Architecten moeten andere rollen durven opnemen om mee te gaan met de tijd.

4)   De rol van de opdrachtgever wint almaar meer aan belang. Het is enige partij die werkelijk het volledige proces kan overschouwen en er invloed op kan uitoefenen. Om deze opdrachtgevers te steunen moeten architecten zaken leveren die van directe waarde zijn. Een ontwerp is in de hedendaagse context vooral een onzekerheid, waarbij een verleidend beeld dit ongemak tracht weg te nemen. Humbble gelooft dat de verschillende fases in het ontwerpproces strategischer moeten worden ingezet om zekerheden op te leveren voor opdrachtgevers. Ook hier houdt de rol die de architect opneemt rechtstreeks verband met haar waardepropositie én waardering.


Deze inzichten vormen samen de fundamenten van humbble en leiden tot volgende waardepropositie. 

humbble is een urban&architectural strategy studio die doorbraken in stadsontwikkelingsprojecten najaagt.

Als strategy studio focussen we op het ontsluiten & opleveren van gedragen ontwikkelingsvisies voor vastgoed en stedelijke sites in verval, crisis en/of grote onzekerheid. De doorbraak waarop humbble focust is ‘the way out’. Ontwerpend onderzoek wordt ingezet als tool om inzichten te genereren, terwijl stevige procesregie ankerpunten zoekt bij de opdrachtgever, lokale administraties, het politieke niveau, de buurt, etc

Als architect-concept werken we in specifieke gevallen de eigen ontwikkelingsvisies verder uit. Deze opdrachten groeperen zich onder de noemer ‘civic architecture’.


Relevante ervaring werd opgebouwd in deze dossiers:

(als project-architect voor Stéphane Beel Architect)

  • PPS-wedstrijd, masterplan en architectuur De Nieuwe Dokken, Gent
  • DB-wedstrijd, masterplan en verkavelingsaanvraag Borgerwijk, Sint-Katelijne-Waver
  • Concurrentiedialoog, masterplan Bruggen naar Kapellen, Kapellen 


(als bestuurder van humbble)

  • Masterplan en architectuur Maleizen-Dorp, Overijse
  • Masterplan en architectuur de Wielingen/Plaza, Knokke
  • Masterplan en architectuur Campus Von Karman, Sint-Genesius Rode
  • Ontwikkelingsstrategie FNO-site, Gent
  • Ontwikkelingsstrategie Rommelaere-instituut, Gent
  • Masterplan Ysermonde, Nieuwpoort
  • Masterplan Marseillestraat, Gent


We zoeken actief naar partnerships met sterke opdrachtgevers.

Using Format