toepassingsgebied

humbble werkt graag in een complexe context waar verschillende stellingen zowel risico's als mogelijkheden betekenen. 


humbble werkt aan stadsontwikkelingsprojecten.


Dit zijn projecten die een bepaalde schaal hebben,en zich kenmerken door hun invloed op het omliggende stedelijke weefsel. 

Hoewel je bij stadsontwikkelingsprojecten een ondergrens aan volume zou verwachten om aan deze definitie te voldoen, is humbble ervan doordrongen dat gezien de Vlaamse context waarin we werken - en de doelstellingen om bijkomende grondinname tot 0 te beperken in 2040 - quasi elk complex project in aanmerking zal komen als 'stadsontwikkelingsproject'.

 In ieder project werk je immers wel in iemands achtertuin, of zijn er belangen/effecten die invloed uitoefenen voorbij de eigen bouwplot. Een verhoogde motiverings- en toetsingsplicht is hierbij evident, evenals een sterkere focus op het proces alvorens een gedragen omgevingsvergunningsaanvraag kan worden ingediend.

humbble gaat samenwerkingen aan met organisaties die zelf meer inzichten en handvaten willen verkrijgen om het realisatieproces te sturen.

Using Format